Odpowiedzi

2009-11-21T13:43:30+01:00
Ilu turystów odwiedza rózne regiony Polski:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/szczec/ASSETS_sygnal_turystyka_2005_02.png

Atrakcyjność turystyczna Polski:
http://wiking.edu.pl/upload/geografia/images/Polska_turystyka_mapa.jpg

Państwa odwiedzane przez największą liczbę turystów:
http://wiking.edu.pl/upload/geografia/images/Turysci_panstwa.jpg

Turyści zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania:
http://www.stat.gov.pl/zg/photos/r8_turystyka_X.jpg

Źródła wiedzy i informacji o turystyce dla niemieckich turystów:
http://e-podatnik.pl/epodatnik/cms/editor/assets/rt/rrt1.jpg

Struktura narodościowa turystów zagranicznych w Polsce;
http://wiking.edu.pl/upload/geografia/images/Polska_turysci_struktura.gif

Liczba turystów zagranicznych w państwach europejskich:
http://wiking.edu.pl/upload/geografia/images/Europa_turysci.gif

2009-11-21T14:01:47+01:00
Turystyka to wyjazdy poza miejsce stałęgo zamieszkania w celach innych niż zarobkowe, trwająca krócej niż rok. Celem podróży moze być wypoczynek, chęć zwiedzenia innych miejsc, kongresy, leczenie, pielgrzymki, rozwijanie swoich zainteresowań

Znaczący rozwój turystyki rozpoczął się w II połowie XXw. Wpłynęły na to :
- wzrost zamożności społeczeństwa
- rozwój komunikacji
- wydłużenie czasu wolnego od pracy
- chęć poznania świata i wypoczynku w nowym odmiennym otoczeniu
- intensywna kampania reklamowa biur turystycznych
- zróżnicowana oferta turystyczna

Niektóre miejsca, ze względu na ich szczególne walory (przyrodnicze i poza przyrodnicze) odwiedza co roku duża liczba turystów. Takie miejsca nazywamy regionami turystycznymi.

Turystyka ma ogromne znaczenie w gospodarce wielu krajów i intensywnie się rozwija.Rozbudowana infrastruktura ( hotele, sieć gastronomiczna ) i wybitne walory turystyczne przynoszą danemu regionowi ogromne zyski.

Udział regionów w ruchu turystycznym
Europa - 54%
Bliski Wschód -5%
Afryka 4%
Ameryki 17%
Azja i Pacyfik -20%