Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T13:41:56+01:00
Skutki wojny peloponeskiej to:
- wygrana Sparty, która jednak nie potrafiła narzucić hegemonii pozostałym polis
- totalne wyniszczenie Grecji
- zubożenie i zmiany w strukturze społeczeństwa
- odejście od polis
- narastające niezadowolenie z rządów Sparty, której rządy były podobne do rządów Aten, poza tym wydało się, że wygraną Sparta zawdzięcza pomocy
Persów, odwiecznemu wrogowi Grecji
2009-11-21T13:47:26+01:00
Konsekwencją wojen grecko-perskich bł wzrost znaczenia Aten w świecie greckim.W rywalizacji o przewodzenie w Helladzie, Ateny spotkały się z oporem ze strony Sparty.
Jeszcze podczas działań wojennych Ateny i niektóre polis wyspiarskie i znajdujące się na wybrzeżach Azji Mniejszej zawęziły sojusz(478-477p.n.e), którego celem była walka aż do ostatecznego wyparcia Persów z państw greckich- Związek Morski- Związek Delijski.
Rywalizacja Aten i Sparty oraz chęć Aten do narzucenia pozostałym państwom greckim swej hegemonii doprowadziła do wojny peloponeskiej, która toczyła się w latach 431-404 między koalicjami Aten oraz niektórych poliswyspiarskich.
Długotrwałew działania wojenne toczące się zarówno na lądzie(przewaga Sparty) jak i na morzu (przewaga Aten), zakończyły się dopiero po zbudowaniu floty przez Spartę oraz zablokowaniu portu ateńskiego w Pireusie.
Zwycięstwo morskie Sparty koło Hellespontu (405r.p.n.e)dopełniło klęski Aten.Miasto skapitulowało.
Konsekwencje;
* rozwiązanie Związku Morskiego
* osłabienie Aten
* zburzenie długich murów łączących Ateny z Pireusem
* zajęcie polis małoazjatyckich przez Persów
* dostanie się Grecji pod panowanie rzymskie
2009-11-21T14:12:45+01:00
1. rozwiązanie Związku Morskiego
2. osłabienie Aten
3. zburzenie długich murów łączących Ateny z Pireusem
4.zajęcie polis małoazjatyckich przez Persów
5. dostanie się Grecji pod panowanie rzymskie

Powodzenia :)