Odpowiedzi

2009-11-21T13:47:02+01:00
Sole można otrzymać:
zasada + kwas
tlenek zasadowy + kwas
zasada + tlenek kwasowy
tlenek zasadowy + tlenek kwasowy
metal + kwas
metal + niemetal
sól + sól

siarczan (VI) magnezu pochodzi od kwasu siarkowego (VI) oraz magenzu (wodorolenku, tlenku)

Mg(OH)2 + H2SO4 --> MgSO4 + H2O (dobrać współczynniki)

fosforan (V) wapnia pochodzi od kwasu fosforowego (V) i wapnia (wodorotlenku lub tlenku)

Ca(OH)2 + H3PO4 --> Ca3(PO4)2 + H2O (dobrać współczynniki)