Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T13:52:14+01:00
Nie wiem w jakiej formie ma to zostac przedstawione, ale mysle, że ponizsze argmuenty pomoga Ci w przekonaniu pozostalych ze warto budowac takie elektrownie:)

Jakimi argumentami można ich przekonać?

1. Elektrownie atomowe nie emitują zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności dwutlenku węgla. który posądzany jest o wywołanie globalnego ocieplenia.
2. Elektrownie atomowe są bezpieczne. Naukowcy są zgodni – powtórka katastrofy Czarnobylskiej w reaktorach nowego typu jest absolutnie niemożliwa. Nowa generacja zaawansowanych reaktorów jądrowych charakteryzuje się tzw. inherentnymi (naturalnymi) właściwościami bezpieczeństwa, co oznacza, że nie można sobie wyobrazić procesu zdolnego wywołać awarię i uwolnić do otoczenia radioaktywne promieniowanie. Poza tym rezygnacja z atomu ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo jest kompletnie bezsensowna z innego powodu – w bezpośrednim sąsiedztwie (do 300km od naszych granic) działa 10 czynnych elektrowni jądrowych.
3. Elektrownie jądrowe zwiększają bezpieczeństwo energetyczne kraju. Złoża uranu, będącego paliwem jądrowym są rozproszone na całym świecie w związku z tym nie uzależniamy się od jednego kraju-dostawcy paliwa
4. Ekolodzy często powołują się na doświadczenie Czarnobyla i rzekome straszne skutki katastrofy z 1986 r. Warto więc przytoczyć najnowsze oszacowania dotyczące tamtych wydarzeń. Raport “Forum Czarnobylskiego” (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Agencje ONZ oraz rządy Białorusi, Rosji i Ukrainy) liczbę ofiar śmiertelnych szacuje na 50, oraz dalsze 4 tysiące które jeszcze umrą w jej wyniku. Jeszcze bardziej sceptyczna w swoich osądach jest UNSCEAR (Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego) który liczbę ofiar szacuje na 31. Dla porównania – w wypadkach na polskich drogach ginie rocznie kilka tysięcy ludzi. Trzeba jednoznacznie podkreślić, że w obecnie budowanych reaktorach powtórzenie czarnego scenariusza z Czarnobyla jest niemożliwe.
5. Elektrownie atomowe są odporne na potencjalny atak terrorystyczny. Sam reaktor umieszczony jest w specjalnej żelbetonowej kopule, mogącej bez trudu przetrwać atak podobny jak na wieże WTC.
6. Ekolodzy często podają jako alternatywę źródła odnawialne. Trzeba sobie jasno powiedzieć – w naszych warunkach klimatycznych energia wiatru i energia słońca jest zbyt mała aby odegrać istotną rolę w ogólnym bilansie energetycznym. Nieco większy potencjał ma biomasa i biopaliwa, ale uprawa roślin energetycznych na szeroką skalę nie jest obojętna dla środowiska a dodatkowo winduje ceny żywności.
9 4 9