1. Wymień podobieństwa i różnice między religią Egipcjan i Greków.
2. Porównaj sposób sprawowania władzy na Bliskim Wschodzie i w starożytnej Grecji.
3. Wskaż czynniki, które ukształtowały cywilizację grecką.
4. Porównaj sposób sprawowania władzy w Sparcie i w Atenach.
5. Wymień czynniki integrujące wszystkich Greków.

1

Odpowiedzi

2009-11-21T15:05:43+01:00
1.podobieństwa :

wierzenia w wielu bodów,niewolnictwo

Różnice :


Despotyzm,Budowanie piramid


To tylko wiem ;((
1 1 1