W IX w. liczbę π wyznaczono jako √₁₀, a trzy wieki później przyjęto ze π wynosi ⁷⁵⁴/₂₄₀
Znajdź przybliżenia dziesiętne tych liczb z dokładnością co do czterech miejsc po przecinku.
√₁₀ ≈
⁷⁵⁴/₂₄₀ ≈

o ile różnią się te liczby od przyjmowanego dzisiaj przybliżenia liczby π?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T13:58:07+01:00
√10 ≈ 3,1622
754/240 ≈ 3,1416

dzisiejsze π ≈ 3,1415

√10 o 0,0207
754/240 o 0,0001
1 5 1