Odpowiedzi

2009-11-21T14:18:57+01:00
Nie wiem zabardzo co można napisać w związku z tym tematem ale staram się coś wymyśleć. Jak będzie źle to napisz mi wiadomość to ci we wiadomości poprawie. :)

Okay, so.
Ludzie w dzisiejszych czasach nie umieją żyć bez mediów. Używają komputera, telefonów komórkowych, czytają gazety etc. Są to rzeczy potrzebne współczesnemu człowiekowi do relaksu, pozyskiwania informacji, kontaktu z ludźmi. Jednakże wiele ludzi wie, że media czasami mają złe strony. Na przykład internet może być niebezpieczny dla dzieci. Telewizja także może manipulować nami i nakłaniać do kupowania różnych przedmiotów.

People nowadays don't know how to live without the medias. People use a computer, cell phones, read newspapers, etc. These are the things needed for modern man to relax, getting information, contact with other people. However, many people know that the media sometimes have a bad sides. For example, the Internet can be dangerous for children. TV can also manipulate and persuade us to buy various items.

Jeśli coś będzie źle, bądź jak chcesz coś zmienić, pisz śmiało.
2 5 2