Odpowiedzi

2009-11-21T14:27:44+01:00
Wędrówka jest to krótka wycieczka np.w góry apielgrzymka jest to wycieczka przez cały kraj do czegoś świetego np do częstochowy a Adam Mickiewicz mówi że są to dwa inne rodzaje wędrowania
2009-11-21T14:44:02+01:00
Obserwując wędrówkę i pielgrzymowanie należy zwrócić uwagę na okres, w którym żył Mickiewicz oraz jego biografię, gdyż miały one wpływ na kształt literatury poety.
Żył w epoce romantyzmu, nowa epoka promowała odmienną interpretację uformowanego przez oswiecenie nowoczesnego świata, została nazwana terminem, który narodził się w Anglii, a jego znaczenie to malowniczość, nastrojowość, pobudzenie do marzeń.
W Europie zachodniej romantyzm trwał od lat 90 wieku 18 do końca lat 40 wieku 19.W Polsce za symboliczny początek tej epoki uznaje się rok 1822- datę wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza, a koniec za rok 1865- moment upadku powstania styczniowego.
Mickiewicz urodził się w roku 1798, na historycznej Litwie, w Zaosiukoło Nowogródkaw rodzinie zubożałego szlachcica herbu Poraj.Szkołę średnią skończył w Nowogródku w roku 1815, po czym rozpoczął studia filologiczno-historyczne na Uniwersytecie Wileńskim.Mistrzem uniwersyteckim poety stał się Joachim Lelewel, pionier nowoczesnej polskiej historiografii, badacz praw oraz procesów dziejowych.Wraz z kolegami założył dwie tajne organizacje : Towarzystwo Filomatów i Towarzystwo Filareatów( w tym czasie powstały takie dzieła jak "Oda do młodości", która stała się hymnem Towarzystwa Filomatów).Na studiach powstały jego pierwsze wiersze.W czasie letnich wakacji w roku 1820 poznał Marię Wereszczakównę.Literackim wyrazem przeżyć miłosnych i inspiracji ludowych stały się właśnie Ballaby i romanse.Rok później poeta wydał część II i IV Dziadów oraz poemat Grażyna, w tym czasie Nowosilcow( bohater dziadów )rozpoczął w Wilnie śledztwo w sprawie tajnych stowarzyszeń młodzieży.Mickiewicz wraz z kolegami trafił do więznienia.Skazano go na wysiedlenie wgłąb Rosji, co opisał w Dziadach.Udał się w podróż na Krym , jej literackim pokłosiem oraz efektem przeżyć w Odessie stały się Sonety, wydane w Moskwie w roku 1826.
Część III Dziadów napisał Mickiewicz w roku 1832 w Dreźnie(dziady drezdeńskie).Największe znaczenie dla treści tego utworu miała klęska powstania listopadowego.
Na powyższych przykładach widać, jak wydarzenia historyczne kształtowały literaturę poety.Obserwujemy jego pielgrzymkę i wędrówki.