Npisz list o sobie i swojej rodzinie do anglojęzycznego kolegi/koleżanki

-poinformuj,gdzie i z kim mieszkasz
-podaj wiek swoich członków rodziny
-opisz wygląd jednego z członków rodziny
-zapytaj go/ją o jego/jej rodzinę i ich wiek

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T14:49:51+01:00
Dear Kate!
Thanks for your e-mail and photos. They were very funny.
I`m writing, because I want to tell you something about me and my family.
Well, I live in beautiful and small town XYZ. I live with my family: my dad, my mum and my two brothers. My dad - Franek is forty five years old, my mum - Anna is forty two years and my two brothers Adam and Kuba are twins and they are 10 years old. And I`m 15 years old.
I want to describe my mum, because she is a beautiful woman. She has got brown eyes and curly, short blond hair. She is tall and slim. She is always smiling and she never cries.
That`s all which I want to telly you. Please, write me about yourself and your family.

Best wishes
XYZ