Odpowiedzi

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

siarczek żelaza (III)

azotan (V) amonu

siarczek miedzi (I)

chlorek żelaza (II)

chlorek glinu

siaiarczan (VI) sodu

fluorek sodu

siarczan (IV) potasu

węglan magnezu

azotan (III) sodu

jodek chromu (III)

fosforan (V) sodu

chlorek chromu (III)

azotan (V) cynku

bromek magnezu

67 4 67