Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T14:39:18+01:00
Srebrny wiek - panowanie Zygmunta III Wazy

3 skutki
- osłabienie gospodarcze i polityczne kraju
- śmierć wielu niewinnych osób
-utrata terenów

przyczyny wojen z Turcją
-Rozkwit Imperium Osmańskiego
-ścieranie się interesów Polski i Turcji w Mołdawii
- zbliżenie Polski i Turcji zaniepokoiło Turcję
-Polska była łatwym 'łupem' - wyniszczona innymi wojnami
-najazdy Tatarów na ziemie polskie