Odpowiedzi

2009-05-15T16:16:29+02:00
Dla ostatniej sekundy:
h=35m
t=1s
g=10m/s²
V₁ - prędkość na wys h
h=V₁*t +gt² /2
35=V₁*1+10*1²/2
...
V₁=30m/s

H - cała wysokość
z zasady zach energii
mgH = mgh + mV₁²/2 /:mg
H=h+V₁²/2g
...
H=80m

H=gt²/2
t=√2H/g
...
t=4s