1)zamień na:
a)cm2: 2dm2 5m2 30mm2 2a
b)m2: 400dm2 5000cm2 2ha 7a
c)ary:300m2 800dm2 45000cm2 18 ha
d)hektary: 30000m2 2km2 500000dm2 112a


2)cm2:
10m2
5m2
1,6m2
23,5m2
4dm2
15dm2
120 dm2
1,4dm2
140 mm2
1500mm2
7a
0,035 ha


b)m2:
142 cm2
340dm2
12,6 cm2
2000cm2
12,5a
13ha
18,3a
2 km2
0,4a
12km2

c) ary
4730cm2
125 dm2
450m2
200500m2
43,7m2
1670m2
0,35ha
1000ha
4ha
12,3 ha
12 km2
103,46ha
d)
hektary:24600dm2
890620m2
1959a
250000dm2
210a
427 805m2
5 260597 km2
320000000cm2
62508870a
27,10a
20010000km2
1986000a


3)jakie liczby należy wpisać w miejsca oznaczone kropkami>
a)1dm2=...........mm2
2m2=...............cm2
4a=.............dm2
25ha=............m2
2 km2=............a

b)0,3dm2=..........mm2
42m2=................km2
5,1cm2=..............mm2
4891km2=.............ha
3a=...............ha
25mm2=............m2


UWAGA jeśli codzi o te np 4mm2- to chodzi oto że czteery milimetry kwadratowe !`

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T15:19:51+01:00
1)zamień na:
a)cm2:
2dm2=200
5m2 =50000
30mm2 =3
2a=2000000
b)m2:
400dm2=4
5000cm2 =0,5
2ha =20000
7a=700
c)ary:
300m2=3
800dm2=0,8
45000cm2 =0,45
18 ha=1800
d)hektary:
30000m2=3
2km2 =2
500000dm2 =0,5
112a=1,12


2)cm2:
10m2=10000
5m2=50000
1,6m2=16000
23,5m2=235000
4dm2=400
15dm2=1500
120 dm2=12000
1,4dm2=140
140 mm2=1,4
1500mm2=15
7a=7000000
0,035 ha=3500000


b)m2:
142 cm2=0,142
340dm2=3,4
12,6 cm2=0,00126
2000cm2=0,2
12,5a=1250
13ha=130000
18,3a=1830
2 km2=20000
0,4a=40
12km2=120000

c) ary
4730cm2=0,004730
125 dm2=0,0125
450m2=4,5
200500m2=2005
43,7m2=0,437
1670m2=16,70
0,35ha=35
1000ha=100000
4ha=400
12,3 ha=1230
12 km2=1200
103,46ha=10346
d)hektary:
24600dm2=2,46
890620m2=89,062
1959a=19,59
250000dm2=0,25
210a=2,1
427 805m2=42,7805
5 260597 km2=5260597
320000000cm2=3,2
62508870a=625088,7
27,10a=0,2710
20010000km2=20010000
1986000a=19860

Wszystko ma oczywiście potrzebną jednostkę.


3)jakie liczby należy wpisać w miejsca oznaczone kropkami>
a)1dm2=10000mm2
2m2=20000cm2
4a=40000dm2
25ha=.250000m2
2 km2=200a

b)0,3dm2=3000mm2
42m2=0,0042km2
5,1cm2=510mm2
4891km2=4891ha
3a=0,03ha
25mm2=0,000025m2
81 4 81