Wskaż liczby całkowite, które należa do zbioru:
(- nieskończoności;2> iloczyn (1;5)
b),-2;3) suma (3;5>
c)(-5;7) różnica <o: + nieskończoności)

2. Zaznacz na oso liczbowej zbiory nierówności Ix+3I>3 oraz Ix-3I≤ 2 wYZNACZ SUMĘ i część wsponą.

14. Uporządkuj liczby od najmniejszej.
a) Log₆(log₂64)
b)log⅔ ⁴√9/4
c)log₂4∛16
d)log₃3 6/7 + log₃2⅓

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T15:25:17+01:00
Wskaż liczby całkowite, które należa do zbioru:
(- nieskończoności;2> iloczyn (1;5)
x ∈ (-∞, 2 > ∧ (1,5) = { 2} ( ∧ - ozn. iloczyn)

b)(-2;3) ∨ (3;5> = {-1,0,1,2,4,5} ( ∨ - ozn. suma )


c)(-5;7) \ <o: + ∞) = { -4,-3,-2,-1}

2. Zaznacz na oso liczbowej zbiory nierówności Ix+3I>3 oraz Ix-3I≤ 2 wYZNACZ SUMĘ i część wsponą.

1.równanie
Ix+3I > 3
x +3 > 3 lub x + 3 < -3
x > 3 -3 lub x < -3 -3
x > 0 lub x < -6

x∈ (-∞, -6) ∨ ( 0, +∞)

2 równanie
Ix-3I ≤ 2
-2 ≤ x-3 ≤ 2
x -3 ≤ 2 i x -3 ≥ -2
x ≤ 2 +3 i x ≥ -2 +3
x ≤ 5 i x ≥ 1

x ∈ < 1,5 >

Obliczam sumę obu rozwiazań
x∈ (-∞, -6) ∨ ( 0, +∞) oraz x ∈ < 1,5 >

[(-∞, -6) ∨ ( 0, +∞)] ∨< 1,5 > = (-∞, -6) ∨ ( 0, +∞)

Obliczam iloczyn obu rozwiazań

x∈ (-∞, -6) ∨ ( 0, +∞) oraz x ∈ < 1,5 >

[(-∞, -6) ∨ ( 0, +∞) ] ∧ < 1,5 > = < 1,5 >


14. Uporządkuj liczby od najmniejszej.
a) Log₆(log₂64) = log₆6 =1
b)log⅔ ⁴√9/4 = ¼log⅔(9/4) = ¼*(-2) = -½
c)log₂4∛16 = log₂4 + ⅓*log₂16 = 2 +⅓*4 = 2 +(4/3) =3⅓
d)log₃3 6/7 + log₃2⅓ = log₃(27/7) + log₃(7/3) =
= log₃27- log₃7 + log₃7 - log₃3 = 3 -1 =2


Porzadek od najmniejszej do największej
b, a, d, c