Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-21T14:57:56+01:00
Miejski Urząd Pracy w Kielcach otrzymał od Ministra Pracy i Polityki Społecznej dodatkową kwotę z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 4 mln 572 tys. złotych, na realizację w bieżącym roku, czterech programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe środki zostały przeznaczone na:

- realizację programu związanego z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości - 398 tys. 700 zł;
- realizację programu zwiększającego aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus - 1 mln 151 tys. 700 zł;

- realizację programu zwiększającego zawodową osób w wieku do 30 lat - 1 mln 871 tys. 600 zł;

- realizację programu i działania na rzecz bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego - 1 mln 150 tys. zł.

Programy te realizowane będą przez Miejski Urząd Pracy pod nazwami: "Praca na własny rachunek", "Doświadczenie do wynajęcia", "Czas na pracę", "Teraz Ty".

Środki przyznane na powyższe programy, przeznaczone zostaną na szkolenia indywidualne i grupowe, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, staże, prace interwencyjne oraz na dofinansowanie kosztów rozpoczęcia przez bezrobotnego własnej działalności gospodarczej. Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację w roku 2009 zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, którą będzie dysponował Miejski Urząd Pracy w Kielcach wynosi 22 mln 195 tys. 800 zł.

2009-11-21T14:58:50+01:00
Nie ukończenie szkoły.
Za niskie wykształcenie.
Nie chęć do wykonywania jakiego zawodu.
Nałóg ( alkoholizm)
2009-11-21T15:00:11+01:00
Bezrobocie w Polsce w 2005r:

Stopa bezrobocia na dzień 28 lutego 2005r. - 19,4 %
Dolnośląskie 22,7
Kujawsko-pomorskie 24,0
Lubelskie 18,3
Lubuskie 26,4
Łódzkie 19,9
Małopolskie 15,4
Mazowieckie 15,2
Opolskie 20,2
Podkarpackie 19,5
Podlaskie 16,3
Pomorskie 21,7
Śląskie 17,1
Świętokrzyskie 22,1
Warmińsko-mazurskie 29,8
Wielkopolskie 16,6
Zachodniopomorskie 27,8