Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T15:00:44+01:00
Rudy żelaza.
Rudy żelaza występują w obrębie monokliny śląsko-krakowskiej w ilastych utworach jury środkowej,
zwanych iłami rudonośnymi. Mają one grubość od kilkunastu do 200 metrów, a występują w dwóch ogniwach stratygraficznych. Rudy dolnego poziomu mają charakter pokładowy i występują najczęściej w postaci 2-3 ławic o małej miąższości, ale dość wyraźnej stałości występowania. W poziomie górnym występują ławicowo układające się skupienia buł syderytowych. Oba poziomy zawierają głównie węglan żelaza (syderyt), o zawartości żelaza do około 30%. Złoża rudonośne zalegają dość płytko, bo na głębokości od 50 do 300 metrów, a występują głównie w północno-wschodniej części województwa śląskiego, gdzie ciagną się pasem o szerokości 2-10 kilometrów od Niegowonic, przez Zawiercie, Żarki, Częstochowę po Krzepice. Obecnie nie są one eksploatowane, ze względu na małą zawartość żelaza.