1.Przekształć iloczyny na sumy :
(√3+1)(2√3-2)= ...
(x√2+1)(x2√2)=...
2.Która figura ma większe pole :
-kwadrat o boku a
Czy
- prostokąt o bokach a-1 i a+1
3.Zapisz w postaci sumy algebraicznej :
(x+1)(x+2)(x+3)= ...
(x-4)(x+1)²= ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T15:15:49+01:00
1.Przekształć iloczyny na sumy :
(√3+1)(2√3-2)= 6 - 2√3 + 2√3 - 2 =4
(x√2+1)(x2√2)= 2x² *2 + 2x√2 = 4x² +2x√2 = 2x(2x + √2)

2.Która figura ma większe pole :
-kwadrat o boku a
Czy
- prostokąt o bokach a-1 i a+1

Pole kwadratu o boku a to P=a²
Pole prostokąta P=(a-1)(a+1)=a² - 1
czyli pole kwadratu jest większe

3.Zapisz w postaci sumy algebraicznej :
(x+1)(x+2)(x+3)= (x²+2x+x+2)(x+3)=(x²+3x+2)(x+3)=x³+3x²+2x+3x²+9x+6=x³+6x²+11x+6
(x-4)(x+1)²=(x-4)(x²+2x+1)=x³+2x²+x-4x²-8x-4=x³-2x²-7x-4