Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T10:24:28+01:00
1.Każda synapsa składa się z:
• Elementu przedstykowego (presynaptycznego)
• Szczeliny synaptycznej
• Elementu pozastykowego (postsynaptycznego)

Czynność i rodzaje synaps
Synapsy ze względu na swoje umiejscowienie dzielą się na:
• Nerwowo-nerwowe
W zależności od lokalizacji na neuronie odbierającym wyróżnia się cztery rodzaje synaps:
• Aksono-dendryczne; pomiędzy zakończeniem aksonu, a dendrytem
• Aksono-somatyczne; pomiędzy zakończeniem aksonu, a ciałem neuronu
• Akso-aksonalne; pomiędzy zakończeniem jednego aksonu, a aksonem innego neuronu
• Pomiędzy dendrytem jednego i dendrytem innego neuronu (bezaksonowego)

• Nerwowo-mięśniowe

Ze względu na rodzaj przekaźnictwa synapsy możemy podzielić na:
• Elektryczne – potencjał czynnościowy wędrujący do zakończeń aksonu wywołuje lokalne prądy depolaryzujące błonę postsynaptyczną (koneksony), przewodnictwo w tych synapsach jest dwukierunkowe
• Chemiczne – mitochondria i pęcherzyki synaptyczne + cały zestaw enzymów niezbędnych do syntezy neurotransmitera wytwarzane są w ciele komórki i stąd wędrują wzdłuż aksonu ortodromowo do jego zakończeń na zasadzie transportu aksonalnego.


2. Impuls jest przekazywany zawsze w tym samym kiedunku.
dendryty --> ciało neuronu --> akson