Klasa 2 gimnazjum.
11W czasie wojny z Rosją z Rzeczpospolitą(W 17 WIEKU) największą bitwę stoczono pod....
2.wojny ze Szwecją 2 połowy 17 wieku przyszły do historii jako........ponieważ...........
3.Na podstawie tekstu wymień 2 cechy hetmana S.Żółkiewskiego jako dobrego dowódcy;
,,Żółkiewski do ststniej chcwili zachował spokój i godnosć żołnieża i wodza. Na wszystkie nalegania, abhy ratował swe życie, odpowiadał odmownie...Jako zołnierz wolał zginąć w walce niż zhańbić się ucieczką. Synowie swemu Janowi, który podał mu konia, miał powiedziećm że gdzie giną owce, tam zginać powinien i pasterz. Powtarzał, że ciałem swym zagrodzi nieprzyjaciołom swym drogę do ojczyzny. Wkrótce, opadnięty, przez ćmę tatarską,(...)padł na polu walki''.
4.wPISZ W puste miejsca czy podane wydarzenia były przyczyną, czy skutkiem powsatanie Chmielnickiego:
a:Likwidacja Siczy zaporskiej........
b:dążenie magnatów do podporządkowania Kozaków.....
c:ucisk chłopów i mieszczan....
d.Podział ukrainy między Rzeczpospolitą a Rosję........
Z GÓRY DZIĘKUJĘ.

1

Odpowiedzi

2009-11-21T15:14:04+01:00
1.Grunwaldem
4.
a.skutek
b.przyczyna
c.skutek
d.skutek
1 1 1