1 dane sa zbiory
A={-4,-2,-1,0,1,2,3,6,7} B={-4,-3,0,2,3,7}
oblicz A/B AUB B/A A kopnięte u B
2.dla jakich argumentów funkcja y=7x-7 przyjmuje wartośi:
a)ujemnie
b)większe bądź równe 9?
3,.darek chciałby za rok wydać na sprzęt sportowy kwotę 4100zł.
czy składając 4000 zł. na lokatę roczną oprocentowaną 6% w skali roku,odbierze potrzebną kwotę,jeżeli od naliczonych odsetek jest pobierany podatek w wysokości 19%?

1

Odpowiedzi

2009-11-21T15:25:15+01:00
1)
A={-4,-2,-1,0,1,2,3,6,7}
B={-4,-3,0,2,3,7}
AUB= {-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,6,7}
A^B={-4,0,2,3,7}
A\B={-3,-2,-1,1,2}