Odpowiedzi

2009-11-21T15:11:43+01:00
Samochody spaliny, budynki przemysłowe
2009-11-21T15:23:38+01:00
Główne źródła zanieczyszczeń środowiska dzielimy na naturalne oraz sztuczne.
Do naturalnych należą m.in.:
- odchody zwierzęce
- wymywane składniki gleby
- ścieki komunalne
- starzenie się drzew iglastych
- erozja skał
- powodzie
- gnijące szczątki organiczne
- wymywanie składników z osadów dennych
- naturalne uwalnianie się ropy naftowej
- wybuchy wulkanów
Do sztucznych należą m.in.:
- katastrofy tankowców
- rowy meliracyjne
- rolnictwo (środki ochrony roślin i zwierząt, nawozy sztuczne)
- wrzucanie różnego rodzaju śmieci do wody
- przemysł farmaceutyczny
- nieoczyszczone ścieki przemysłowe
- detergenty
- transport samochodowy
- wypłukiwanie trujących odpadów przez statki
- górnictwo
- kopalnie
- awarie jądrowe
- hutnictwo
- mleczarnie
- petrochemia
- przemysł chemiczny
- awarie rurociągów
- garbarnie
2009-11-21T15:57:19+01:00
- rolnictwo (środki ochrony roślin i zwierząt nawozy sztuczne)
- wrzucanie różnego rodzaju śmieci do wody
- przemysł farmaceutyczny
- nieoczyszczone ścieki przemysłowe,
- detergent
- wypłukiwanie trujących odpadów przez statki
- awarie jądrowe
- hutnictwo
- odpady toksyczne na dnie mórz
- przemysł chemiczny