Zad.1 Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 40gram substancji w 260gramach wody?

zad.2 Oblicz ile gramów soli pozostanie po całkowitym odparowaniu wody z 80 gramów 2%-wego roztworu?

zad.3 Do wody wsypano 30 gram cukru i otrzymano 300 gramów roztworu. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T15:44:37+01:00
1. ms= 40g mrozp=260g

mr = ms + mrozp = 300g

Cp= ms/mr*100%
Cp=40/300 * 100%
Cp= 13,3%

2.Cp=2% mr = 80g

Cp =ms/mr *100%

ms = mr * Cp/100%

ms=1,6g

Odparowano cala ilosc wody teraz musimy obliczyc mrozp:

mr= ms + mrozp
mrozp = mr - ms = 80g - 1,6g = 78,4g

Czyli od 80 g roztworu odejmujemy 78,4g wody i masa roztworu wynosi 1,6g

3. mr= 300g ms=30g

Cp = ms/mr * 100%
Cp = 10%