Odpowiedzi

2009-11-21T15:37:18+01:00
Kompetencje Sejmu:
- Posiada inicjatywę ustawodawczą
- sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów
- wybiera ze swego grona Marszałka i wicemarszałków
- powołuje komisje stałe oraz może powoływać komisje nadzwyczajne
- może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy
- decyduje w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej o stanie wojny i zawarciu pokoju
- rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach
- posiada prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm (poseł)
- uchwala ustawy większością głosów
- ma prawo zarządzić referendum ogólnokrajowe
- uchwala wotum zaufania Radzie Ministrów
- wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz członków R.M. w razie niepowołania Rady Ministrów lub nieudzielenia jej wotum zaufania
- może wyrazić ministrowi wotum nieufności
16 4 16