Naczynia krw. kierunek przepływu rodzaj krwi światło
____________________________________________________
naczynia włosowate ? ? ?
naczynia włosowate, jaki mają kierunek przepływu, jaki jest rodzaj krwi [np. dotleniona] i jakie jest światło [np. duży,mały] ?

2

Odpowiedzi

2009-11-21T15:42:22+01:00
Naczynia włosowate, mikroskopowej wielkości cienkościenne naczynia krwionośne lub chłonne (średnica ok. 7-15 µm), rozmieszczone w tkance, łączące tętnice z żyłami.
Dochodzą do wszystkich komórek ciała zaopatrując je w krew. Krew dostarcza komórką tlen i pożywienie oraz usuwa zbędne substancje. Bardzo cienka ściana włośniczek umożliwia łatwą wymianę substancji między krwią a komórkami. Włośniczki tworzą w tkankach rozległą sieć, dzięki której każda komórka ma zapewniony dopływ krwi.

Ich zadaniem jest wymiana (pod wpływem ciśnienia) gazów, składników pokarmowych, zbędnych produktów przemiany materii, hormonów i witamin między krwią a tkanką. Wadą naczyń włosowatych jest to, że w czasie wymiany składników ucieka z nich także osocze (do 5 litrów dziennie). Z tego powodu powstał układ limfatyczny (chłonny), którego jednym z zadań jest zbieranie osocza z płynu tkankowego. Pęknięcie naczynia włosowatego nie ma większego znaczenia dla organizmu, chyba że dotyczy ono ważnych narządów (mózgu i naczyń wieńcowych serca)

Głównymi typami naczyń włosowatych u kręgowców są: kapilary typu mięśniowego, kapilary trzewne lub zatokowe.

Wyróżnia się następujące rodzaje sieci naczyń włosowatych:
- tętniczo-żylne – zaczynające się na końcach tętnic i kończące żyłami. Są najczęściej spotykane w organizmie;
- żylno-żylne – łączące dwie żyły. Występują w wątrobie, tworzą układ wrotny;
- tętniczo-tętniczne – łączące dwie tętnice. Występują w ciałkach nerkowych.
2009-11-21T15:43:56+01:00
Naczynia włosowate(kapilary) są mikroskopijnej wielkości naczynkami rozmieszczonymi w tkance; łączą tętnice z żyłami.Przez ściany naczyń włosowatych zachodzi wymiana substancji pokarmowych oraz gazów pomiędzy krwią a tkanką i usuwanie zbędnych produktów przemiany materii.
Naczynia krwionosne tworzą w organizmie dwa obiegi ;
* duży (rozpoczyna się w lewej komorze serca, skąd krew wtłaczana jest do aorty, czyli największej tętnicy, następnie tętnica ta rozgałęzia się na mniejsze, dostarczając utlenioną krew do wszystkich części ciała)
* mały(zwany płucnym, rozpoczyna się pniem płucnym wychodzącym z prawej komory serca, następnie pień płucny dzieli się na tętnicę płucną lewą i prawą)

Żyły - cieńkie ściany, duże światło
Tętnice - grube ściany, małe światło(ich ściany są grube, gdyż krew wpływa do nich pod wysokim ciśnieniem)