Na życie w wodzie ma wpływ wiele czynników. Spośród podanych czynników wybierz jeden podstawowy, który decyduje o występowaniu organizmów w wodzie. Uzasadnij swój wybór.

Czynniki warunkujące życie w wodzie:
-zasolenie
-zawartość soli mineralnych
-światło
-zawartość dwutlenku węgla
-zawartość tlenu
-dostępność pokarmu
-temperatura

3

Odpowiedzi

2009-11-21T15:58:23+01:00
Światło jest podstawowym czynnikiem ,który warunkuje życie w wodzie.Dzięki światłu rośliny wytwarzają pokarm.Bez światła byłaby niska temp., za mało tlenu,dwutlenku węgla i jedzenia.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T17:35:31+01:00
Rośliny potrzebują światła do syntezy pokarmu z dwutlenku węgla i związków wodoru znajdujących się w wodzie. Zbyt wiele światła zwiększa wzrost glonów, za mało wstrzymuje wzrost roślin. Niektóre rośliny rośliny wymagają więcej światła od innych. Wyższe rośliny przeważnie potrzebują więcej światła, mogą być użyte do zacieniania mniejszych gatunków, rosnących przy mniejszych ilościach światła.
1 5 1
2009-11-21T18:02:06+01:00
Światło ponieważ może dojsc do fotosyntezy