Jasio probówka wykonał w szkolnym laboratorium chemicznym dośw. z wykorzystaniem azotanu (V) miedzi (II)
Niewielką porcję niebiesko zabarwionyh kryształków azotanu (V) miedzi (II) rozpuścił w kilku cm3 wody destylowanej w probówce, uzyskując niebiesko zabarwiony roztwór. Następnie do roztworu dodał kilka kropli roztworu wodorotlenku potasu.
Podaj co zaobserwował Jasio po dodaniu roztworu wodorotlenku. Zapisz odpowiednie równanie zachodząej w probówe reakcji.

Obserwacja:

Równanie reakcji:

1

Odpowiedzi

2009-11-21T15:53:41+01:00
Cu(NO₃)₂ + 2KOH = Cu(OH)₂ + 2KNO₃

Obserwacje: Po dodaniu do roztworu azotanu V miedzi II roztworu wodorotlenku potasu wytracil sie niebieski galaretowaty osad wodorotlenku miedzi II.