Odpowiedzi

2009-11-21T16:22:41+01:00
A) spalanie całkowite
* CH4 + 2 O2-> CO2 + 2 H2O
* 2 C2H6 + 5 O2-> 4 CO2 + 6 H2O
*C3H8 + 5O2-> 3 CO2 + 4 H2O
*2 C4H10 + 13 O2-> 8 CO2 + 10 H2O
*C5H12 + 8 O2-> 5 CO2 + 6 H2O
*2 C6H14 + 19 O2-> 12 CO2 + 14 H2O
*C7H16 + 11 O2-> 7 CO2 + 8 H2O
*2C8H18 + 25 O2-> 16CO2 + 18H2O
*C9H20 + 14 O2-> 9 CO2 + 10 H2O
*2 C10H22 + 31 O2-> 20CO2 + 22H2O
b) spalanie niecałkowite
* CH4 + O2 -> C + 2 H2O
* 2 C2H6 + 3 O2 -> 4 C + 6 H2O
*C3H8 + O2 -> C + H2O
* 2 C4H10 + 5 O2 -> 8 C + 10 H2O
*C5H12 + 3 O2 -> 5 C + 6 H2O
* 2 C6H14 + 7 O2 -> 12 C + 14 H2O
*C7H16 + 4 O2 -> 7 C + 8 H2O
* 2 C8H18 + 9 O2 -> 16 C + 18 H2O
*C9H20 + 5 O2 -> 9 C + 10H2O
*2 C10H22 + 11 O2 -> 20 C + 22 H2O
c)półspalanie
* 2 CH4 + 3 O2 -> 2 CO + 4 H2O
* 2 C2H6 + 5 O2 -> 4 CO + 6 H2O
* 2 C3H8 + 11 O2 -> 6 CO + 16 H2O
* 2 C4H10 + 9 O2 -> 8 CO + 10 H2O
* 2 C5H12 + 11 O2 -> 10 CO + 12 H2O
* 2 C6H14 + 13 O2 -> 12 CO + 14 H2O
* 2 C7H16 + 15 O2 -> 14 CO + 16 H2O
* 2 C8H18 + 17 O2 -> 16 CO + 18 H2O
* 2 C9H20 + 19 O2 -> 18 CO + 20 H2O
*C10H22 + 21O2 -> 20 CO + 22 H2O

Powinno być dobrze:p:)


2009-11-21T16:26:31+01:00
Butan
C4H10 + 6,5O2 = 4CO2 +5H2O
C4H10 + 4,5O2 = 4CO + 5H20
C4H10 + 2,5O2 = 4C + 5H2O
HEKSAN
C6H14+9,5O2=6CO2+7H2O
C6H14+6,5O2=6CO+7H2O
C6H14+3,5O2=6C+7H2O
DEKAN
C10H22+15,5O2=10C02+11H2O
C10H22+10,5O2=10CO+11H2O
C10H22+5,5O2=10C+11H2O
METAN
CH4+2O2=CO2+2H2O
CH4+O2=C+2H2O
CH4+1,5O2=CO+2H2O
PROPAN
C3H8+5O2=3CO2+4H2O
C3H8+3,5O2=3CO+4H2O
C3H8+2O2=3C+4H20
ETAN
C2H6+3,5O2=2CO2+3H2O
C2H6+2,5O2=2CO+3H2O
C2H6+1,5O2=2C+3H2O
PENTAN
C5H12+8O2=5CO2+6H2O
C5H12+5,5O2=5CO+6H20
C5H12+3O2=5C+6H2O
HEPTAN
C7H16+11O2=7CO2+8H20
C7H16+7,5O2=7CO+8H20
C7H16+4O2=7C+8H2O
OKTAN
C8H18+12,5O2=8CO2+9H20
C8H18+8,5O2=8CO+9H2O
C8H18+4,5O2=8C+9H2O
NONAN
C9H20+14O2=9CO2+10H20
C9H20+9,5O2=9CO+10H20
C9H20+5O2=9C+10H20