.Kotłownia osiedlowa zużywa miesięcznie (średnio 30dni) 6t koksu do ogrzania wody i mieszkań. Oblicz,ile dni potrzeba,aby las sosnowy o powierzchni 1 ha pochłonął cały tlenek węgla (IV) wyemitowany z kotłowni osiedlowej przez 3 miesiące. Oblicz masę cząsteczkową tlenku węgla (IV)

Informacja do zadania; W wyniku spalenia 1t koksu powstaje 3,6t tlenku węgla(IV).W ciągu roku 1 ha lasu sosnowego pochłania około 120 t tlenku węgla (IV)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T16:34:50+01:00
6t koksu * 3,6t CO2 = 21,6 t CO2 Tyle powstaje przez miesiąc

21,6 * 3 miesiące = 64,8t CO2 powstaje przez 3 miesiące

Teraz obliczymy liczbę dni aby las pochłonął CO2 emitowany przez 3 miesiące:

365 dni - 120t CO2
x dni - 64,8t CO2

x = 197 dni

Las o powierzchni 1ha potrzebuje 197 dni aby pochłonąć 64,8t CO2.

2009-11-21T16:51:22+01:00
6t koksu * 3,6t CO2 = 21,6 t CO2 Tyle powstaje przez miesiąc

21,6 * 3 miesiące = 64,8t CO2 powstaje przez 3 miesiące

Teraz obliczymy liczbę dni aby las pochłonął CO2 emitowany przez 3 miesiące:

365 dni - 120t CO2
x dni - 64,8t CO2

x = 197 dni