Zad1. Liczba x= -3 jest miejscem zerowym funkcji y=2x+b.Podaj wzór tej funkcji i sporządz jej wykres .

zad2. Wypisz wszystkie :
a)liczby naturalne
b)nieparzyste liczby naturalne
c)liczby naturalne będące wielokrotnością liczby 3,które spełniają nierówność 5x <_ 17.

3

Odpowiedzi

2009-11-21T15:55:57+01:00
0=2*(-3)+b
0=-6+b
b=6
y=2x+6


liczby naturalne to 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,...
nieparzyte liczby naturalne 1,3,5,7,9,11,13,....
5x<_17/:5
x<_3 i 2/5
jest to tylko liczba 3
2009-11-21T15:56:27+01:00
A)to są wszystkie liczby
b) 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31.......co dwa dalej
2009-11-21T16:05:17+01:00
!!!!!!!! Moi poprzednicy źle rozwiązali zadanie 2, ponieważ rozwiazaniem są liczby mniejsze od - 3 i2/5 i nie ma wsród nich liczb naturalnych ( liczby naturalne to liczby całkowite dodatnie. !!!!!!!!

Zad.1
Liczba x= -3 jest miejscem zerowym funkcji y=2x+b.Podaj wzór tej funkcji i sporządz jej wykres .
Skoro x = -3 jest miejscem zerowym funkcji y=2x+b więc mamy: x= -3, y =0, które wstawiam do wzoru funkcji i obliczam b

y=2x+b
0 = 2*(-3) +b
0 = -6 +b
b = 6
funkcja ma nastepujacy wzór

y = 2x +6

Jest to funkcja liniowa przecinajaca os Ox w punkcie A= (-3 ,0) oraz oś OY w punkcie B = ( 0, 6 )

zad2. Wypisz wszystkie :
a)liczby naturalne
b)nieparzyste liczby naturalne
c)liczby naturalne będące wielokrotnością liczby 3,które spełniają nierówność 5x <-17.


x < (-17/5)
x < - 3 i (2/5)

x∈ ( -∞, - 3 i (2/5))
Liczby naturalne to liczby całkowite dodatnie 0,1,2...
a) brak
b) brak
c) brak
d) brak