Odpowiedzi

2009-11-21T15:55:59+01:00
Być zbawicielem wiedziec wszystko co bedzie ,przewidywac co bedzie ,
2009-11-21T15:56:33+01:00
Powołanie – centralny temat perykopy o zwiastowaniu – dla katechezy biblijnej jest ogromnie ważny, gdyż ukazuje pełną prawdę o relacji Bóg – człowiek zamierzoną przez Stwórcę. Zastosowanie perykopy o zwiastowaniu może być bardzo uzasadnione nie tylko w katechezie dzieci młodszych, kiedy jest mowa o Misterium Wcielenia, czy też w katechezie młodzieży prowadzonej okazjonalnie w Tygodniu Powołań. Powołanie Maryi przez Boga do konkretnej i ważnej misji w dziele zbawienia winno stanowić drogę prowadzącą młodego chrześcijanina do odkrycia pierwotnego zamysłu Boga względem jego osoby. Zamysł ten polega na odwiecznym umiłowaniu, obdarowaniu łaską w sposób przeobfity i na zaproszeniu do tego, by Boga chwalił i żył na miarę otrzymanej godności. Odkrywane osobiste powołanie i służba w Kościele są rzeczywistością wynikającą z tej – pierwotnej. Przyjęcie Bożego obdarowania dokonuje się na drodze zdumienia i wiary. Wiara Maryi wyznacza etapy, które warto podejmować. Otwieranie się na obdarowanie łaską Boga uzdalnia do podjęcia i realizacji zadań.