Odpowiedzi

2009-11-21T15:58:29+01:00
Stół słowa Bożego miejscem duchowej ofiary

Nasze rozważania nie byłyby pełne, gdybyśmy nie podkreślili roli, jaką spełnia słowo Boże w celebracji liturgicznej. Rekonesans kościołów w Polsce świadczy, że ciągle jeszcze spotyka się doraźne i prymitywne rozwiązania, gdy tymczasem Godność słowa Bożego wymaga, by było ono głoszone z miejsca, na którym w czasie liturgii słowa spontanicznie skupia się uwaga wiernych (OWMR n. 309; por. KKK n. 1184). Wyjątkowość tego miejsca określają liczne teksty dokumentów posoborowych: Gdy w Kościele czyta się Pismo święte wówczas On sam [Chrystus] mówi (KL n. 7). Wprowadzenie ogólne do Mszału Rzymskiego przypomina: Gdy w Kościele czyta się Pismo św., sam Bóg przemawia do swego ludu, a Chrystus, obecny w słowie zwiastuje Ewangelię (OWMR n. 29).
2009-11-21T16:32:48+01:00
Realistyczne spojrzenie na sytuację Kościoła i świata zobowiązuje nas do zgody także .. rad ewangelicznych, dla umocnienia wierności całego Ciała Chrystusa. .. do czego osoby konsekrowane są wezwane ze względu na swe powołanie.81 W .. świadectwo swojej specyficznej formy przyjęcia tajemnicy Chrystusa.