Na podstawie podanych obserwacji napisz wniosek oraz równanie reakcji.

OBSERWACJE: tlenek wapnia gwałtownie reaguj z wodą. Przy czym wydziela się duża ilość ciepła. Uniwersalny papierek wskaźnikowy barwi się na zielono.
WNIOSEK............
RÓWNANIE REAKCJI.................

1

Odpowiedzi

2012-08-24T23:29:30+02:00

OBSERWACJE: tlenek wapnia gwałtownie reaguj z wodą. Przy czym wydziela się duża ilość ciepła. Uniwersalny papierek wskaźnikowy barwi się na zielono.


WNIOSEK: Tlenek wapnia jest tlenkiem zasadowym. Reakcja łączenia tlenku wapnia z wodą jest reakcją egzotermiczną.


RÓWNANIE REAKCJI: Ca + 2H₂O ⇒ Ca(OH)₂ + H₂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)