Czy ktoś napisze mi to po angielsku oraz uzupełni tabelkę(w załączniku) na podstawie tego tekstu

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie jednym z najmłodszych świąt państwowych.
Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja.
Święto ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.
Dzień Flagi ustanowił Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, którą Prezydent RP podpisał 16 marca 2004 roku.
Ustawa określa, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały oraz czerwony. Na flagach układa się je w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Górny pas jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.
Najczęściej w tym dniu ozdabia się budynki flagami.
Pilne!!!

2

Odpowiedzi

2009-11-21T16:13:43+01:00
Flag Day Polish Republic is currently one of the youngest public holidays.
National Flag Day is celebrated Polish Republic in Poland, May 2.
Feast is to popularize the knowledge of Polish identity and national symbols.
Flag Day Diet appointed 20 February 2004 the Law amending the Law of the emblem, colors and anthem of the Republic of Polish, which the President of the Republic of Poland signed the 16 March 2004.
The Act stipulates that the Republic of Polish colors are white and red colors. On the flags they are arranged in two horizontal parallel stripes of equal width. The upper belt is white and the bottom red.
Most of the ornaments on buildings flags.
2009-11-21T16:14:30+01:00
Flag Day Polish Republic is currently one of the youngest public holidays.
National Flag Day is celebrated Polish Republic in Poland, May 2.
Feast is to popularize the knowledge of Polish identity and national symbols.
Flag Day Diet appointed 20 February 2004 the Law amending the Law of the emblem, colors and anthem of the Republic of Polish, which the President of the Republic of Poland signed the 16 March 2004.
The Act stipulates that the Republic of Polish colors are white and red colors. On the flags they are arranged in two horizontal parallel stripes of equal width. The upper belt is white and the bottom red.
Most of the ornaments on buildings flags.

Tabelki jeszcze nie rozwiązałem.