Dane;
Europa 1750r 19,9% ludności
Europa 2007r 11,4% ludności
Ameryka Pn. 1750 r 0,1% ludności
Ameryka Pn. 2007r 5,1% ludności
W 1750r zyło na świecie 733 mln ludzi, a w 2007 6641 mln ludzi :

a)O ile % zwiększyła się liczba ludności w Europie od 1750r do 2007?
b)O ile razy w tym czasie zwiększyła się liczba ludności w Amryce Pn ?

3

Odpowiedzi

2009-11-21T16:26:25+01:00
A) 19,9% - 11,4%= 8,5%
Liczba ludności w Europie od 1750r do 2007 zwiększyła się o 8,5%

b) 5,1% - 0,1%= 5%
8,5% - 5%= 3,5 %
W tym czasie zwiększyła się liczba ludności w Ameryce Pn o 3,5 %.
2009-11-21T16:28:19+01:00
A) 19,9% - 11,4%= 8,5%
Liczba ludności w Europie w latach 1750-2007 zwiększyła się o 8,5%

b) 5,1% - 0,1%= 5%
8,5% - 5%= 3,5 %
W tym czasie zwiększyła się liczba ludności w Ameryce Pn o 3,5 %.
2009-11-21T16:40:14+01:00