Punkt A poruszając się ruchem jednostajnie opóźnionym przebył w ciągu czasu t1 = 2s odległość s1 = 24m, a w ciągu następnego czasu t2 = 4s odległość s2 = 24m. Znajdź prędkość początkową punktu A oraz jego opóźnienie.

1

Odpowiedzi

2009-11-21T16:36:44+01:00
Rozwiązanie :
v1=s1/t1
v1=24m/2s
v1=12 m/s

v2=s2/t2
v2=24m/4s
v2=6m/s

a=v1-v2/t t=t1+t2
a=12m/s - 6m/s / 2s+4s
a=6m/s / 6s
a=1m/s (-1m/s)

odpowiedź :
prędkosc początkowa v1=12 m/s
opoznienie a=1m/s

prosze :)
6 2 6