Zad3
Zapisz wyrażenie 2Ix+6I- IxI+Ix-6I w naprostrzej postaci, jeżeli wiadomo, że xє<0;6).

zad 4
Dane są zbiory : A={xєR: 2x-4<0}, B={xєR:-3<=12}, C=<0;6>
a) zaznacz na osi liczbowej zbiory A i B oraz zapisz je w postaci przedziału
b) wyznacz zbiory: A∩B, A/B, (A U C)∩B

zad5
zapisz podane liczby bez znaku wartości bezwzględnej√
I2-2√3I; I1⅔I; I-4I; I-3Pi+12I; I√6-2√2I

zad 6
wykarz że
√7-1/√2=√4-√7
cztery minus pierwiastek z siedmiu są pod wspólnym pierwiastkiem^

2

Odpowiedzi

2009-11-21T16:28:34+01:00
Zad. 3
2(x+6)-x-(x-6)=2x+12=x=x+6=18
2009-11-21T16:40:07+01:00
2Ix+6I-IxI+Ix-6I
x jest napewno dodtanie czyli
2x+12-x+x-6=2x-6

zad3)
A 2x-4<0 czyli x<2 (minus nieskończoności, 2)
B xeR (minus nieskończoności, plus niesk.)
C <o,6>

anB=(minus nieskończoności, 2)
A/B=zbiór pusty
(AuC)nB=(minus niesk.,6>

zad5)
-2+2√3, 1⅔, 4, -3Pi+12, -√6+2√2