1)
oblicz objętośc tlenu i objętośc azotu w pokoju o wymiarach 3m x 2m x 4m


2) okreś właściwości powietrza na podstawie obserwacji oraz tablic chemicznych
Gęstośc :
barwa :
rozpuszczalośc w wodzie :
stan skupienia :
zapach:
tęperatura topnienia :
tęperatura wrzenia :


1

Odpowiedzi

2012-08-24T23:41:52+02:00

Zadanie 1.

 

V=3m*2m*4m=24m³

 

Tlen stanowi 21% powietrza.

 

100% ----- 24m³

21%  ------ Vtlenu = 5.04m³

 

Azot stanowi 78% powietrza.

 

100% ---- 24m³

78%  ----- Vazotu = 18.72m³

 

Odp.: Tlen w tym pokoju zajmuje objętość 5.04m³ a azot 18.72m³.

 

 

Zadanie 2.

 

POWIETRZE:

 

Gęstość: 1.2kg/m³

barwa: brak

rozpuszczalność w wodzie: słaba

stan skupienia: gazowy

zapach: brak

temperatura topnienia: -213°C

temperatura wrzenia: -191°C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)