Odpowiedzi

2009-11-21T16:41:01+01:00
*Data: 28 lipca 1914 – 11 listopada 1918
*Miejsce: Europa, Afryka i Azja, Ocean Atlantycki, Ocean Spokojny, Ocean Indyjski
*Przyczyna: Zamach w Sarajewie (bezpośrednia przyczyna), istnienie wrogich sojuszy militarnych
*Wynik: Zwycięstwo Ententy. Upadek Cesarstwa Niemieckiego, Imperium Rosyjskiego, Imperium Osmańskiego, oraz Austro-Węgier.
*Skutki: Powstanie nowych państw i przywrócenie niektórych (m.in. Polski).
2009-11-21T17:35:29+01:00
Po 1520 cesarstwo Mingów przeżyło tzw. drugi renesans, zwłaszcza w dziedzinie kultury do Chin przybyli drogą morska pierwsi Europejczycy; Portugalczycy 1557 założyli swą enklawę kolonialną w Makau, Holendrzy 1624 osiedlili się na Tajwanie, 1637 w Kantonie pojawili się Anglicy; zintensyfikowali swą działalność misjonarze, zwłaszcza jezuici. Najbardziej znanym z nich był Matteo Ricci, który przebywał w Chinach od 1583. Ostatnie półwiecze panowania Mingów upłynęło pod znakiem nasilającego się kryzysu gospodarczego. i politycznego dwór był pochłonięty intrygami, zwłaszcza konfliktem między konfucjanistami a eunuchami; ci ostatni opanowali aparat urzędniczy (już 1420 utworzono w pałacu cesarskim specjalną szkołę dającą eunuchom kwalifikacje do zajmowania się sprawami państwa), a ich samowola doprowadziła do wybuchu powstań chłopskich. W tym czasie nastąpiły istotne zmiany w Mandżurii; 1608 Nurhaczi zjednoczył plemiona mandżurskie; 1617 Mandżurowie zajęli ziemie do linii Wielkiego Muru, a 1620 podbili Koreę. W cesarstwie 1628 wybuchło kolejne powstanie chłopskie pod wodzą Li Zichenga, które ogarnęło ziemie od prowincji Gansu na zachodzie aż po wybrzeże morskie, a na południu sięgnęło do prowincji Hubei. W 1644 powstańcy wkroczyli do Pekinu, ostatni cesarz Mingów popełnił samobójstwo. Jeden z dowódców wojsk cesarskich, gen. Wu Sangui na wiadomość o śmierci władcy wezwał na pomoc Mandżurów, którzy zajęli Pekin, zmuszając powstańców i ich przywódcę do ucieczki; na tronie chińskim osadzili potomka Nurchaczego, a swoją dynastię nazwali Qing.