Argon stanowi około 0,93% objętościowych powietrza. Oblicz, ile kilogramów powietrza należy poddać destylacji, aby otrzymać 1m³ argonu. Przyjmij, że gęstość powietrza, w temperaturze 0°C i pod ciśnieniem 1013hPa, wynosi 1,293 kg/m³

Balon o pojemności 50m³ napełniono helem. Oblicz masę helu w balonie, wiedząc, że gęstość helu w temperaturze 25°C wynosi0,164 g/dm³

2

Odpowiedzi

2011-08-02T09:26:28+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
1m3 argonu-------0,93%
xm3 powietrza-----100%
x = 107,53 m3 powietrza

v=107,53m3
d=1,293kg/m3
m=?
m=v*d
m=107,53*1,293
m = 139,04kg powietrza

2)
v=50m3=50000dm3
d=0,164g/dm3
m=v*d
m=50000*0,164
m=8200g
m = 8,2kg

3 3 3
2011-08-02T10:14:26+02:00

1)

1m³ powietrza-------stanowi-------100%

to Xm³ argonu ------stanowi------0,93 %

 

X= 0,93m³ * 1m³ : 100% = 0,0093 m³ argonu znajduje się w 1m³ powietrza

 

skoro:

0,0093m³ argonu-----znajduję się w------1m³ powietrza

to 1 m³ argonu------znajduje się w -------X dm³ powietrza

 

X= 1m³ * 1m³ : 0,0093m³ = 107,5 m³ powietrza (objętość powietrza, jaką należy poddać destylacji, aby otrzymać 1m³ argonu)

 


Obliczam masę powietrza (m) z przekształconego wzoru na gęstość (d) :

V (objętość powietrza) - 107,5 m³
d (gęstość powietrza) - 1,293 kg/m³
m (masa powietrza)- ?

 

d= m : V    /*V

m = d * V

m= 1,293 kg/m³ * 107,5 m³ ≈ 139 kg powietrza (masa powietrza jaką należy poddać destylacji , aby otrzymać 1m³ argonu)

2)
V (objętość helu ) -50m³=50 000dm³
d (gęstość helu) - 0,164g/dm³

m (masa helu)- ?

 

Obliczam masę helu z przekształconego wzoru na gęstość :

d= m : V    /*V

m=d * V
m = 0,164g/dm³ * 50 000 dm³ = 8200g  (masa helu)

2 3 2