Zad.1 które z państw Półwyspu Skandynawskiego nie przystąpiło do Unii Europejskiej? Wyjaśnij, dlaczego ludność tego kraju opowiedziała się w referendum przeciw przynależności do Unii Europejskiej.
zad. 2. Rozwój gospodarczy powoduje wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. a) wymień kraje skandynawskie produkujące tzw."czystą energię" oraz określ źródła jej pozyskiwania
zad. 3. półwysep bałkański należy do atrakcyjnych turystycznie regionów Europy. Wymień walory krajoznawczo- turystyczne tego regionu
zad. 4. Podaj przykłady regionów geograficznych Europy, które mają dobre warunki do rozwoju wybranych działów gospodarki.
Nazwa regionu Dział gospodarki Uzasadnienie wyboru regionu
................ rolnictwo ...................................
................ turystyka ...................................
................ hydroenergetyka ..................................
Dzięki z góry za pomoc. Nie było mnie na tych lekcjach bo musiałam jechać na pogrzeb i teraz nie wiem jak to uzupełnić. Dam naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T16:58:54+01:00
1 Norwegia poniewasz są bogatym krajem( złóża ropy naftowe) i nie chcą dokładać do unii
2 finlandia- elektrownie wodne
norwegia- elektrownie wiatrowe
3 dostęp do morza śrudziemnego
walory przyrodnicze
czyste środowisko
liczne zabytki
4 polska -rolnictwo -żyzne gleby
francja- turystyka- zabytki
filnlandia- hydroenergetyka- duża ilość rzek jezior
4 4 4