Porównaj wierzenia ludów Egiptu i Mezopotamii z wierzeniami Greków.Pomogą ci w tym poniższe pytania. a)Jak wyobrażano sobie bogów? b) Jaki był stosunek ludzi do bogów? c) Na czym polegała rola kapłanów? Plis niech mi ktoś pomoże ..

2

Odpowiedzi

2009-11-21T16:59:08+01:00
Różnica jest taka,że:
Egipcjanie w wielu wypadkach wyobrażali sobie bogów jak pól ludzi pół zwierzęta, a w gracji nie.
Stosunek ludzi do bogów był bardzo zbliżony.I Egipcjanie I Grecy bali się bogów, składali im ofiary, modlili się do nich itp.
Role kapłanów były podobne mieli oni dbać o to aby bogowie byli zadowaleni i modlić się o błogosławieństwa ze oddane ofiary.
11 3 11
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T18:39:07+01:00
Egipcjanie i Mezopotamianie bogów wyobrażali sobie jako ludzi, pół ludzi - pół zwierzęta lub jako tylko zwierzęta, natomiast Grecy tylko jako ludzi.
Stosunek ludzi do bogów był bardzo podobny:
wznoszono im wspaniałe budowle, składano ofiary, modlono się do nich, by uzyskać ich przychylność.
Natomiast kapłani dbali o świątynie, składali ofiary bogom, zajmowali się majątkami świątyń.
Mam nadzieje że pomogłam ;]
Pozdrawiam :))))\
14 4 14