Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T17:07:20+01:00
1. NEP (Nowa Ekonomiczna Polityka) - polegała na przywróceniu wolnego handlu, zlikwidowaniu przymusu pracy, a przede wszystkim zastąpieniu niemal nieograniczonych rekwizycji od chłopów podatkiem zbożowym.

2. Kult Stalina był kultem jednostki, w którym był on przedstawiany przez państwową propagandę, jako osoba nieprzeciętnei utalentowana, nieomylna, której cały naród jest winien wdzięczność. Jego wizerunek jest powielany w niezliczonych pomnikach, obrazach itd., a przypisywane mu myśli i wypowiedzi są nieustannie cytowane w książkach i innych mediach. Jakakolwiek próba kwestionowania geniuszu osoby otaczanej kultem bądź dewastowania jej wizerunków w totalitarnym państwie jest karana surowymi represjami. Czasami kult przybiera formę parareligijną z "rytuałami" na część przywódcy, "modlitwami" do niego i "medytowaniem" jego wypowiedzi.

Zbrodnie reżimu Stalinowskiego - wynikiem najwazniejszych i najbardziej wstrząsających działąń Stalina było m.in. uwięzienie kilkunastu tysięcy polskich oficerów, zamordowanych w ramach tzw. zbrodni katyńskiej na podstawie decyzji Stalina i jego współpracowników. Polityka Stalina spowodowała też ponad milion ofiar na wschodnich terenach Polski okupowanych obecnie przez ZSRR, w wyniku zaprowadzonego tam terroru, rozstrzeliwań, zesłań do obozów pracy oraz deportacji całych rodzin. Liczbę wywiezionych z samej Wileńszczyzny ocenia się na 130 000. Większość deportowanych nie przeżyła zsyłki.
8 4 8