Odpowiedzi

2009-11-21T17:08:02+01:00
W tym systemie monarcha skupia w swoim ręku władzę sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą król wyznaczał swoich przedstawicieli do poszczególnych ośrodków władzy, osobiście zajmując się sprawami najwyższej wagi
4 4 4
2009-11-21T17:19:41+01:00
Monarchia absolutna- forma rządów charakteryzująca się niepodzielnym skupieniem pełni władzy w rękach jednostki nie podlegającej kontroli. Monarchię absolutną jako pierwszy wprowadził cesarz Dioklecjan w Rzymie( lata panowania 284r- 354r). Cechą charakterystyczną było to, iż monarcha tworzył prawo ale stał ponad nim.
Niepodzielne, osobiste rządy monarchy który:
-był źródłem władzy ustawodawczej,
-był źródłem władzy wykonawczej,
-był najwyższą instancją sądową,
- decydował o polityce wewnętrznej i zagranicznej.
Zalety:
-(skoro był jeden władca chciał aby panowała religia wyznawana przez niego) więc dążył do jedności religijnej w państwie.
- stabilność systemu władzy,
- zależność urzędników od władcy.
Wady:
-władca stosował ucisk fiskalny,
- nikt nie mógł go kontrolować,
-nie obowiązywało go prawo, więc nie można mu było niczego zabronić.

Mam nadzieje że dobrze Pozdrawiam;)
21 4 21
2009-11-21T17:20:39+01:00
Monarchia abolutna polega na tym że król sprawuje całą władzę. Taki ustrój ma plusy i minusy. Oto skutki pozytywne:
-jeśli królowi zależało na dobru państwa to mógł zrobić bardzo wiele bez długich narad i głosowań
-ustalał politykę zagrraniczną państwa
-jego ustawy działały dla dobra ogółu
Oto skutki negatywne:
-król mógłbyć nieporadnym władcą
-jego decyzje mogły być błędne, ale nikt nie mógł ich zmienić
-mógł być stronniczy
-jego braki w wiadomościach o gospodarce mogły spowodować katastrofane skutki
-był łatwy do manipulacji
15 4 15