Dany jest trójkąt prostokątny ACB, w którym dłuższa przyprostokątna BC ma długośc 10cm, kąty ostre mają miary odpowiednio 30 stopni i 60 stopni. Z punktu B poprowadzono wysokośc BD tego trójkąta.
a) Wyznacz długośc odcinka BD.
b) Oblicz długości pozostałych boków trójkąta ABC.
c) Oblicz pola trójkątów ABD i BDC.


Pomóżcie..:!!!! Są załączniki;p

1

Odpowiedzi

2009-11-21T22:29:18+01:00
A)
BD=10:2
BD=5cm

b)
AD√3=5
AD=(5√3):3
AB=(10 √3):3
AB=3 i 1/3 √3
AC=AD+DC
AC=(5√3):3+5√3
AC=(20√3):3
AC=6 i 2/3 √3

c)

P=(a * h) :2
Pabd=((5√3):3 * 5) :2
Pabd=(25√3):6
Pabd=4 i 1/6 √3
Pbdc=(5√3 * 5) :2
Pbdc=(25√3):2
Pbdc=12,5√3

Niektórzy zostawiają duże ułamki, bo jak jest cała liczba i ułamek przy pierwiastku to głupio wygląda, wiec jak wolisz ^^
7 3 7