TEKST ŹRÓDŁOWY:
Żył 32lata i 8 miesięcy. Panował zaś 12 lat i 8 miesięcy. Miał piękną postawę, był czynny i zdecydowany, pełen męskiej odwagi, bardzo ambitny, żądny przygód i niebezpieczeństw, nidgy nie zaniedbywał bogów. Był bardzo opanowany w rozkoszach ciała, a nienasycony jedynie w zdobywaniu sławy. Szybko wynajdował potrzebne wyjście w sprawach niejasnych, a nader szczęśliwie umiał wyciągać wnioski w sytuacjach oczywistych. Był niezwykle doświadczony w organizowaniu, uzbrajaniu i wyposażaniu wojska. Jeśli zaś Aleksander błądził w porywie gniewu lub przesadnie naśladował barbarzyńców, nie przywiązuję do tego zbyt wielkiej wagi, uwzględniając jego młodość i jego trwałe szczęście, oraz otoczenie, które przez pochlebstwo wobec panujących nie zawsze działa na ich korzyść, ale nietaz działać też będzie na ich nieszczęście.

1.Podaj cechy charakteryzujące Aleksandra.
2.Wymień negatywne cechy, które autor przypisuje Aleksandrowi. Jakie znajduje dla nich usprawiedliwienie?
Proszę o odpowiedzi całym zdaniem, tylko żeby nie były przepisane z tekstu bo tak to i ja umiem:))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T18:06:16+01:00
1. Aleksander był pięknie zbudowanym, odważnym mężczyzną . Umiał zachować umiar w zepsuciu oraz był rozważny , nigdy nie wchodził do tej samej rzeki . Religia odgrywała istotną rolę w jego życiu . Był wybitnym przywódcą z wrodzoną zdolnością do biegłego dowodzenia wojskem . Świetnie radził sobie z ustalaniem niezawodnej strategii która zapewniała mu liczne zwycięztwa.

2. Rozgniewany Aleksander działał pod wpływem emocjii i wtedy często posuwał się do barbarzyńskich czynów . Jednak ze względu na jego młody wiek i otoczenie w którym się znajdował należy wybaczyć mu jego błędy i zakręty w złą stronę .
5 4 5