23 krótsza przekątna długości 6√2 cm dzieli równoległobok o kącie ostrym 45 stopni na dwa trójkąty prostokątne . oblicz obwód równoległoboku .
24 w równoległoboku ABCD AB=DC 12 cm AD=BC= 6 cm . Wysokośc opuszczona na bok AD tworzy z bokiem DC kąt 30 stopni . Oblicz pole.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-15T18:42:48+02:00
23.
a- dłuższy bok równoległoboku
b- krótszy
(są dwa takie same kąty więc krótszy bok jest równy przekątnej)
b=6√2cm
a²=6√2²+6√2²=144
a=12cm

Obw.=2*12+2*6√2=24+12√2=12(2+√2)cm

24.
h-wysokość
AB=DC=12cm
AD=BC=6cm
h=6√3cm (ponieważ tworzy z bokiem 12cm kąt 30° a naprzeciw niego jest bok 6cm czyli o połowę krótszy. z tego wniosek że powstały trójkąt jest połową trójkąta równobocznego więc wysokość jest równa ½*a√3)

P=ah
P=6*6√3=36√3cm²