A) Podane rzeczowniki wpisz do odpowiednich rubryk tabeli.
gardziel, panda, patrol, por, poręcz, raz, seler, zgorzel
Rodzaj męski Rodzaj żeński
b) Utwórz następujące formy:
- D. lm. rzeczownika mecz-
- M. lm. rzeczownika cham-
- B. lp. rzeczownika tenis-
- Msc. lp. rzeczownika pascha-
c) Wybierz poprawne formy wyrazów. Uzasadnij swój wybór.
Ten klusek- ta kluska
ten litr- ta litra
ten łazanek- ta łazanka
ten skwarek- ta skwarka
ten rodzynek- ta rodzynka
ten aster- ta astra
ten chryzantem- ta chryzantema

d) Utwórz formę M. lm. Czy zawsze poprawna jest tylko jedna forma? Jeśli
nie, wskaż również drugą.
archeolog->
biolog->
ornitolog->
seksuolog->
endokrynolog->
admirator->
rektor->
operator->

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T17:36:57+01:00
A)r.męski-patrol,por,raz,seler,zgorzel
r.żeński-gardziel,panda,poręcz

b)D.lm-meczów
M.lm-chami
b.lp.-tenis
Msc.lp.-passze

c)
1)?
2)ten lit
3)ten łazanek
4)ten skwarek
1 1 1