Odpowiedzi

2009-11-21T18:21:32+01:00
zad. 1
od dawna posługiwano się zegarami słonecznymi. Umieszczano je na ważnych budynkach administracji miejskiej. Jak jednak mierzyć czas, skoro słońce chowa się za chmurami lub zachodzi za horyzontem? Pierwszym urządzeniem, wykorzystywanym przez Greków była klepsydra wodna. Zasada działania była prosta: zbiornik napełniało się wodą i w odpowiedniej chwili wyciągało się korek z dna. Klepsydra służyła do pomiaru odstępów czasu, ale nie była zegarem. Budowniczy klepsydr nie potrafili sprawić, by woda spływała z równomierną prędkością. Twórcą takiej wodnej klepsydry był Ktesibios. Jego wynalazek można już określić mianem zegara mechanicznego. Możliwości zegara wodnego nie ograniczały Si do wskazywania godzin i minut. Nowe zegary stały się wkrótce bogato zdobionymi urządzeniami, dekorowanymi figurami bogów i zwierząt, a z czasem stawały się coraz bardziej złożone. Ktesibios cały czas ulepszał swój wynalazek. Ktesibios był także wynalazcą zegara z kukułką.
zad 2
Najwięcej zanieczyszczeń trafia do wód razem ze ścikami.
Innymi źródłami zanieczyszczeń wód są transport wodny i lądowy,
stosowanie nawozów sztucznych oraz odpady komunalne i przemysłowe. . Obieg wody w przyrodzie został zakłócony przez człowieka - wycinanie lasów, monokulturę rolnictwa, niewłaściwe i nadmierne zabiegi rolnicze, urbanizację.
ora kwaśne deszcze
zapobieganie : mechaniczene-filtrami biologiczne-polega na ich rozkładzie , Odnawianie wody. W wyniku tego procesu uzyskujemy wodę, która nadaje się do picia, ale może być także wykorzystana na potrzeby gospodarcze. :D
zad 3
1 5 1