Odpowiedzi

2009-05-15T19:30:08+02:00
Możemy zaobserwować wiele problemów społecznych. Począwszy od ubóstwa i bezrobocia, poprzez patologie, takie jak środki odurzające, przemoc, Przestępczość i prostytucję, na piratach drogowych skończywszy. Jak widać jest to szeroki Przekrój wszelkiego rodzaju odchyleń od normy.jednym z najważniejszych w naszym kraju jest problem ubóstwa. W Polsce można w dużym stopniu zaobserwować podział ludności na zamożnych i biednych. Jednak nie byłoby to niczym niezwykłym, gdyż w każdym kraju takowa Granica jest widoczna, lecz mamy u nas do czynienia z ubóstwem, które jest skrajną formą biedy. Niepokojący jest Fakt, że może ono wynosić aż 30%! Wynika z tego ze ok. 14 mln Polaków ledwie wiąże koniec z końcem.Niezmienne nauczanie Kościoła o szacunku należnym człowiekowi bez względu na jego wiek może przyczynić się do sprostowania powszechnego dziś negatywnego obrazu starości oraz do złagodzenia lęków związanych ze wzrostem liczby ludzi starszych w społeczeństwie. Ponadto człowiek stary posiada określone „charyzmaty” — jest czynnikiem równowagi w rodzinie i społeczeństwie, swoim doświadczeniem i pamięcią przyczynia się do zachowania ciągłości tradycji i kultury, pomaga młodym w ukształtowaniu własnej tożsamości.