Napisz nazwy i wzory: sumaryczne i półstrukturalne alkoholi, których cząsteczki zawierają:
a) 9 atomów węgla - wzór sumaryczny _______1_________,
wzór półstruktularny:_____2_________, nazwa __3____.
b) 15 atomów wodoru w grupie alkilowej - wzór sumaryczny:___________4______,
wzór półstrukturalny: __________5_______, nazwa______6___
c) 10 atomów wodoru - wzór sumaryczny:__________7_______,
wzór półstrukturalny: _____________8____, nazwa_____9____
d) tyle atomów węgla, ile znajduje się w 2 cząsteczkach propynu - wzór sumaryczny: ______10_______
wzór półstrukturalny: _____________11____, nazwa__12_______
e) taka liczbę atomó wodoru która jest równa różnicy liczby atomów wodoru w cząsteczce aktanu i liczby atomów wodoru w cząsteczce pentanu - wzór sumaryczny: ____13________
wzór półstrukturalny:______14_____
nazwa:_______15______

1

Odpowiedzi

2009-11-21T17:56:08+01:00
A) 9 atomów węgla - wzór sumaryczny C₉H₁₉OH
wzór półstruktularny: CH₃-(CH₂)₈-OH nonanol

b C₇H₁₅OH CH₃-(CH₂)₆-OH heptanol

c) C₄H₉OH CH₃-(CH₂)₃-OH Butanol

d) C₆H₁₃OH CH₃-(CH₂)₅-OH heksanol

e) C₂H₅OH CH₃-CH₂-OH etanol
81 4 81
w b) powinien być dekanol C10 H21 OH